Login firme   Inregistrare Firma
Dispozitii generale PSI

Dispozitii generale P.S.I.
  • Ordin nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încãrcãri electrostatice - D.G.P.S.I.-004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 24 septembrie 2001
  • ORDIN   Nr. 605/579 din  5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apãrare împotriva incendiilor pe timpul utilizãrii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscatã si resturi vegetale PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 661 din 22 septembrie 2008
  • ORDIN   Nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la amenajãri temporare în spatii închise sau în aer liber  PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 326 din 15 mai 2009
  • ORDIN   Nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult  PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 580 din 20 august 2009
  • ORDIN   Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitãti de alimentatie publicã si unitãti de agrement PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 436 din 29 iunie 2010
  • ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apãrarea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din  9 august 2010
  • ORDIN   Nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apãrarea împotriva incendiilor la spatii pentru comert PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 620 din  2 septembrie 2010
  • ORDIN   Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la ateliere si spatii de întretinere si reparatii PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 28 septembrie 2010
  • ORDIN   Nr. 262 din  2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 831 din 13 decembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

reclama